image
Phiếu tìm hiểu thông tin


Nhằm nắm bắt rõ và hiệu quả hơn nhu cầu tìm hiểu các thông tin của quý doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng mời quý khách và các nhà cung cấp dịch vụ điền vào ô trống thích hợp trong tờ phiếu này.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng từng yêu cầu của quý khách hàng và phân bổ Chuyên Viên thích hợp gần với địa điểm dịch vụ được yêu cầu, như yêu cầu về ngôn ngữ, khung thời gian và ngân sách của Doanh Nghiệp.

Cảm ơn quý doanh nghiệp đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Đội ngũ YourVietnamExpert.


Tên Họ:

Công ty:

Điện thoại:

Fax:

Thu di?n t?:

D?a ch?:

Thành phố:

Mã bưu điện:

Quốc gia:
Tôi là khách hàng:

Tôi là nhà cung cấp dịch vụ:

KHÁCH HÀNG, vui lòng chọn dịch vụ quý khách cần. Xin cảm ơn.

Chúng tôi cần các dịch vụ sau:

Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm
Tư vấn đầu tư và kinh doanh quốc tế
Tư vấn du học nước ngoài
Tư vấn pháp lý và thuế
Thông dịch va biên dịch


Địa điểm:


Thành phố:
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, vui lòng chọn loại hình dịch vụ quý vị cung cấp. Xin cảm ơn.

Tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm
Tư vấn đầu tư và kinh doanh quốc tế
Tư vấn du học nước ngoài
Tư vấn pháp lý và thuế
Thông dịch va biên dịch


Địa điểm:


Thành phố:
Thông tin bổ sung

Mô tả sơ lược bên dưới về yêu cầu tìm hiểu thông tin/đề nghị của tôi:


Mô tả sơ lược :


Thời hạn trả lời:


Dịch Vụ | Giới thiệu | Cơ hội đầu tư kinh doanh |